โรงพยาบาลหลังสวน

รหัส 11379
ที่อยู่ 82 ถนนเอเชีย 41 ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ที่ตั้ง จ.ชุมพร อ.หลังสวน ต.วังตะกอ หมู่ 5
โทร. 0-7752-9999
โทรสาร 0-7765-3210 (งานประกันสุขภาพ)
             0-7752-9999 ต่อ 813 (บริหาร)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002479333
อีเมล์ : langsuanhospital@gmail.com
เว็บไซต์ : www.langsuanhospital.go.th