28 เมษายน 2565
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3LABNEaX0W1KW7BL6HNGVg6ERXkaOO2QLSJi_M_51la-ehdQ-8WfxvSIM

ดาวน์โหลด

วันที่ : 28 เมษายน 2565